Welcome to the BukkitWiki!

This Wiki is home to Bukkit's documentation and regulations surrounding the Bukkit Project and it's services. Want to help out? We would love to have you! Signup to get started!

We have begun migration of most wikis to our new host, Amazon Web Services. All but the top 100 wikis are in read-only mode until the migration is complete. Estimated completion: End of Week.

Setting up a server/fi

From BukkitWiki
Jump to: navigation, search

_NOTOC_

Luodaan palvelin[edit | edit source]

Huomioitavaa[edit | edit source]

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Huomio: Ohjelma luo uusia tiedostoja ja kansioita samaan kansioon itsensä kanssa.
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Huomio: Kun käynnistät ohjelman ensi kertaa, ohjelma antaa virheilmoituksia, mutta tämä on normaalia.

Windows[edit | edit source]

 1. Lataa CraftBukkitin viimeisin versio: CraftBukkit - Where can I get it?
 2. Sirrä .jar tiedosto kansioon mistä haluat sen suoritettavan. Luo mieluiten uusi kansio.
 3. Muuta lataamasi .jar tiedoston nimi craftbukkit.jar:iksi.
 4. Avaa Notepad tai jokin vastaava ohjelma ja kirjoita:
@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
"%ProgramFiles%\Java\jre6\bin\java.exe" -Xmx1024M -Xms1024M -jar craftbukkit.jar
PAUSE
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Huomio: Jos olet 32-bittisessä tilassa 64-bittisellä tietokoneella, vaihda '%ProgramFiles%' seuraavaksi: '%ProgramFiles(x86)%'

Jos käytät Javan 7-versiota, Kirjoita seuraava edellisen sijasta:

@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
"%ProgramFiles%\Java\jre7\bin\java.exe" -Xmx1024M -Xms1024M -jar craftbukkit.jar
PAUSE
 1. Tallenna tiedosto nimellä RUN.bat, ei RUN.txt.
 2. Tuplaklikkaa RUN.bat tiedostoa, ja palvelin käynnistyy.
 3. Kun haluat sulkea, kirjoita "stop" avautuneeseen ikkunaan.

Linux[edit | edit source]

 1. Lataa CraftBukkitin viimeisin versio: CraftBukkit - Where can I get it?
 2. Sirrä .jar tiedosto johonkin kansioon, esimerkisi ~/bukkit.
 3. Siirry kyseiseen kansioon päättessä.
 4. Udelleennimeä tiedosto craftbukkit.jar:iksi.
 5. Luo uusi tiedosto 'bukkit.sh' samaan kansioon .jar tiedoston kanssa.
 6. Liitä seuraava päätteeseen:
cat > bukkit.sh << EOF
#!/bin/sh
BINDIR=$(dirname "$(readlink -fn "$0")")
cd "$BINDIR"
java -Xmx1024M -Xms1024M -jar craftbukkit.jar
EOF
chmod +x craftbukkit.sh
 1. Käynnistä palvelin komennolla '~/bukkit/bukkit.sh'
 2. Kun haluat sulkea palvelimen kirjoita 'stop' päätteseen.

CentOS:in käyttäjille: CentOS:ille suunnattu ohjesivu. (EN)

Part for OS X Coming Soon[edit | edit source]